Sedlákův Žížalí čaj s humátem 500ml

číslo produktu: 5922
Cena
129
Cena EUR
5,22
Původní cena
0
Ušetříte
0
Skladem
ks
Varianty
Název Množství Kód Cena
Sedlákův Žížalí čaj s humátem 500ml 500ml 5922
129 Kč
Sedlákův Žížalí čaj s humátem 500ml
Množství 500ml
Množství ks 1

Sedlákův žížalí čaj s humátem je přírodní rostlinný biostimulant vyrobený z vermikompostu kalifornských žížal a obohacený přírodním humátem z leonarditu (organická neprouhelnatělá hmota, která ležela v zemi miliony let).

Rozsah a způsob použití:
Sedlákův žížalí čaj s humátem je určen pro venkovní pěstování všech druhů rostlin, zejména pak užitkových, jako jsou rajčata, papriky, okurky, dýně, cukety, brambory, drobné ovoce, ovocné stromy a keře, dále révy vinné a rostlin na živých fasádách a střechách objektů.

Přednosti žížálího čaje s humátem:
- zlepšuje vlastnosti půdy a obohacuje jí o živiny
- zlepšuje schopnost půdy zadržovat vodu
- zlepšuje odolnost rostlin proti abiotickým stresům
- stimuluje biologický život v půdě
- příznivě působí na vývoj kořenů a celkovou kondici rostlin
- zabraňuje degradaci půdy
- vhodný pro ekologické zemědělství
- nezávadný pro hmyz

Způsob aplikace:
Aplikace se provádí roztokem hnojivé zálivky na zeminu nebo postřikem na list.

Doporučené dávkování:
Zálivka: 25ml/1l vody v intervalu 1x týdně
Postřik na list: 10ml/1l vody v intervalu 1x týdně
info: Objem po okraj naplněného víčka je 15ml.

Složení:
dusík jako N min. 0,06%, draslík jako K2O min. 0,5%, sušina min. 2,37%, huminové látky min. 0,85%, hodnota pH 7,5-9,5

Obsah rizikových prvků:
Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Při práci s hnojivem nejezte, nepijte a nekuřte. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte větším množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.

Skladování:
Skladujte na suchém místě a v uzavřených originálních obalech při teplotě 2 – 22°C. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Obsah balení:
500ml

Upozornění:
Uvedené údaje jsou pouze informativní, dodržujte pokyny na obalu a v příbalovém letáku.

Aktuality
Kontakt

AGRI Slatinice

Slatinice 302, 783 42
Česká republika

Telefon

+420 585 944 602

Mobilní telefon

+420 605 101 061
+420 727 894 594
+420 737
748 514
e-shop

Internet


agri@agrislatinice.cz www.agrislatinice.cz

Imunoprevence