Převzetí a reklamace

Převzetí zásilky

  • Objednané zboží můžete do 14 dnů od převzetí na vlastní náklady vrátit. V tomto případě nás kontaktujte na čísle
    +420 585 944 602, příp. 605 101 061, 737 748 514

  • Zboží, které budete vracet, musí být nepoškozené a kompletní, včetně přiloženého dokladu.

  • Zboží nám doručte zpět na naši adresu.

  • Neposílejte zboží na dobírku.

 Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (i přes dohodnutý termín není přítomna kupujícím určená osoba, nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s vrácením zpět dodavateli v plné výši. Rozumí se tím i přepravní náklady přepravce GEIS Parcel CZ. 


Reklamace zásilky

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky

– zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.