Účelové travní směsi

 

 

Technická směs svahová

Základ směsi je tvořen ovsíkem vyvýšeným, kostřavou luční a jílkem vytrvalým. Je vhodná k ozelenění svahů, skládek, volných ploch v průmysl. oblastech i silničních svahů a příkopů.
Doporučený výsev 50kg/1ha
Technická směs rovinná

Je určena pro rychlé ozelenění rekultivovaných ploch. Vhodná zejména mezi panelové domy, po výkopech nebo pro pozemky, které jsou určené pro dočasné zatravnění.
Doporučený výsev 45-60kg/1haTravní směs univerzální

Určena pro dočasné a rychlé ozelenění ploch, jako jsou zelené pásy kolem cest, stavební pozemky, plochy po výkopech.
Je 3-4 letá. Doporučený výsev 45-60kg/1ha