Pastevní travní směsi

 

 

Pastevní směs 1
- raná

Nosnou trávou této směsi je srha říznačka, která zajišťuje jak nejranější, tak i pozdní podzimní pastvu. Je 4-5 letou pastvinnou.
Doporučený výsev 30-40kg/1ha

Pastevní směs 2
- polopozdní

Základním komponentem této směsi je kostřava luční. Přidáním jílku vytrvalého bylo dosaženo lepší chutnosti píce. Je určená do oblastí se silnějšími přísušky. Je 5-6 letou pastvinou.
Doporučený výsev 35-40kg/1ha


Pastevní směs 3
- polopozdní až pozdní
pro horskou a podhorskou oblast

Nosnými travními komponenty jsou bojínek luční a kostřava luční. Spodní patro tvoří lipnice luční a kostřava červená, které zajišťují úrodnost drnu a s jetelem plazivým i pastvu v době letních přísušků. Je 6-8 letou pastvinou.
Doporučený výsev 35-40kg/1ha

Pastevní směs 4
- pozdní dlouhodobá

Nosnými travami jsou bojínek luční a kostřava luční spolu s výběžkatými travami. Je směsí vhodnou pro horské polohy na mělké a kamenité půdy.
Je 8-10 letá. Doporučený výsev 35-40kg/1ha