Luční travní směsi

 

 

Luční směs 5 - raná

Nosnou travou je zde srha, kterou doplňují hybridní a ostatní jílky a spolu s jetelovinami ji zkvalitňují a zchutňují.
Je 3-5 letá. Doporučený výsev 40kg/1ha

 

Luční směs 6 - polopozdní

V této směsi převládá bojínek luční a kostřava luční. Jílek vytrvalý a výběžkaté trávy zajišťují dobrou vytrvalost této směsi. Je vhodná do horské a podhorské oblasti s pozdějším zahájením sklizně.
Je 5-6 letá. Doporučený výsev 40-45kg/1ha

Luční směs 7- dlouhodobá pro zvlášť vlhké podmínky

Nosným druhem směsi je psárka. Při trojsečném využívání nemůže dojít k přestárnutí hlavních travních druhů.
Je 8-10 letá. Doporučený výsev 40-45kg/1ha

 

Luční směs 8- pro sušší a extrémní podmínky

Základními komponenty této směsi jsou ovsík vyvýšený a srha říznačka, které poskytují dobré výnosy píce na suchých a kamenitých půdách.
Je 4-6 letá. Doporučený výsev 30-35kg/1ha

 


Extenzivní luční směs (bez jetelů)

Směs určena na trvalé zatravnění extenzivně využívaných ploch. Je složena z klasických druhů trav určených pro luční porosty (kostřava luční, bojínek luční, jílek vytrvalý,....). Travní směs  neobsahuje jetel.
Je 5-6 letá. Doporučený výsev 40-45kg/1ha


Jetelotráva

Nosným komponentem této směsi je jetel luční. Vyšší podíl jetelovin Vám zajistí plynulý pás zeleného krmení od jara do podzimu. Směs je zvláště vhodná k prosetí luk a pastvin.
Doporučený výsev 40kg/1ha