MOSPILAN 20 SP - 2 x 1,8g proti mšicím, molicím, mandelince....

číslo produktu: za605
Cena
54
Cena EUR
2,14
Původní cena
0
Ušetříte
0
Skladem
ks
Varianty
Název Množství Kód Cena
MOSPILAN 20 SP - 2 x 1,2g 2x1,8g za605
54 Kč
MOSPILAN 20 SP - 2 x 1,2g
Množství 2x1,8g
Množství ks 1 ks
 • Mospilan 20 SP je systémový účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména mandelinky bramborové v bramborách, mšic včetně vlnatky krvavé, obaleče jablečného v jádrovinách, mšic na zelenině, mšic a molic v okrasných rostlinách a savých a žravých škůdců v peckovinách.

  Charakteristika: Systémový insekticid

  Účinná látka: acetamiprid 20 %

  Působení přípravku: Acetamiprid je systémově vysoce účinný insekticid působící jako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Acetamiprid působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé počáteční působení v porostu a dlouhodobý reziduální vyrovnaný účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

  Příprava aplikační kapaliny: Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikátoru naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený doporučený objem. V případě přípravy tank-mixů (TM) nemíchat přípravek s extrémně kyselými nebo alkalickými přípravky, před mícháním je vzhledem k různým formulacím nutné ověřit jejich kompatibilitu. Při přípravě TM směsí je zakázáno míchat koncentráty přípravků a tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně.

  Dávkování:

  • brambor (mandelinka bramborová) 0,6 g / 4 – 6 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (max. 1x za vegetační sezónu)
  • jádroviny (mšice, vlnatka krvavá) 2,5 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (max. 1x za vegetační sezónu)
  • okrasné rostliny (molice skleníková, mšice, včetně mšice bavlníkové) 4 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (od počátku výskytu; max. 1x za vegetační sezónu)
  • okurka ve skleníku (mšice) 2 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (od počátku výskytu; max. 2x za vegetační sezónu)
  • rajče ve skleníku (mšice) 2 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (od počátku výskytu; max. 2x za vegetační sezónu)
  • paprika ve skleníku (mšice) 2 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (od počátku výskytu; max. 2x za vegetační sezónu)

  Upřesnění podmínek aplikace:
  Brambory
  Termín aplikace je velice flexibilní, v zásadě kdykoliv mezi I. až III. larválním instarem, kdy je absolutní biologická účinnost přípravku zaručena po dobu 3 týdnů po aplikaci, celková reziduální účinnost přípravku je pak až 6 týdnů po aplikaci. Přípravek lze bez problémů míchat s fungicidy proti plísni bramborové.

  Jabloň
  V případě obaleče jablečného termín aplikace podle signalizace. Doporučená dávka vody je 10 l / 100 m2 pro všechny druhy škůdců.

  Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

  Dávkování:

  • peckoviny (štítenka zhoubná) 2,5 g / 3 -10 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf; max. 1x za vegetační sezónu)
  • třešeň, višeň (zobonosky) 2,5 g / 3 – 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků; max. 2x za vegetační sezónu)
  • třešeň, višeň (květopas peckový) 2,5 g / 3 – 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (podle signalizace; max. 1x za vegetační sezónu)
  • třešeň, višeň (vrtule třešňová) 2,5 g / 3 – 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (podle signalizace; max. 1x za vegetační sezónu)
  • slivoň (zobonosky) 2,5 g / 3 – 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků; max. 2x za vegetační sezónu)
  Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Rizikovost: 

  image7Print

  Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

  H302 Zdraví škodlivý při požití.
  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
  Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
  Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce čeledi Phytoseiidae (dravý roztoč Typhlodromus pyri), Aphidiidae (parazitická vosička Aphidius rhopalosiphi) a Coccinellidae (Slunéčko sedmitečné [Coccinella septempunctata]).

  Upozornění: Tyto údaje jsou pouze informativní. Pozorně čtěte příbalový leták a návod k použití!

  Bezpečnostní list Mospilan 20 SP