Valašský trávník

V našich Valašských horách se zrodily některé méně náročné a klimatickým podmínkám dobře odolné odrůdy trav, ze kterých jsme pro Vás vytvořili travní směs nazvanou Valašský trávník. Tato směs splňuje estetické požadavky pro běžný trávník určený k chatám, chalupám, rodinným domkům, do parků, a pro jinou okrasnou zeleň. + obr.

 

 

 

Výhody Valašského trávníku:
Travní směs se skládá z druhů a odrůd využívaných na Valašsku již dlouhá léta. Tyto odrůdy jsou přizpůsobené klimatickým podmínkám České a také Slovenské republiky.
Druhy a odrůdy mají velice dobrý zdravotní stav, jsou odolné k vymrzání a chorobám.
Trávník nevyžaduje intenzivní údržbu.
Travní směs obsahuje v malém množství jetel plazivý, který svým bílým květem příjemně doplňuje vzhled trávníku.

Složení:
jílek vytrvalý Bača 42%
lipnice hajní Dekora 5%
jílek jednoletý Rožnovský 5%
lipnice luční Slezanka 15%
kostřava červená Valaška 30%
jetel plazivý Jura 3%