Pokojové květinky v červenci

 

Fíkovníky a větší druhy filodendronů potřebují v červenci pro svůj zdárný růst hodně vody a také živin. V žádném případě jim nesmí vyschnout substrát. Důsledky sucha se projeví žloutnutím a opadává­ním spodních listů. Tyto rostliny výborně snášejí jednou za týden přihnojení. Odvděčí se za ně buj­ným růstem. Pravidelným otáčením kořenáče se zelenými rostlinami se vám po­daří zabránit tomu, aby vám rostly zelené rost­liny jen na jednu stranu.

I při dobrém osvětlení projevují rostliny na okenním parapetu sklon k jednostrannému růstu. Tomuto nedostatku můžete čelit jen tak, že je budete téměř denně otáčet. Podrží si pak svůj normální tvar. Při otáčení v delších časových intervalech nepůsobí hezkým dojmem. Ale pozor, pootáčejte jen o pět až deset stupňů, protože mnohé pokojové rostliny jsou na otáčení citlivé a shazují listy a květy.

Během dovolené se musíte postarat, aby pokojové květiny neuschly. Nejlépe pomohou hluboké misky. Naplňte je pís­kem. Musejí mít asi o 4 cm větší průměr než dno kořenáče, takže kolem něj zůstane asi 2 cm široký okraj. Kořenáče zapusťte 2 cm hluboko do písku a jejich spodek obalte rašeliníkem, položeným na písek. Tlustou vrstvu rašeliníku dejte také na zemi­nu v kořenáči. V den odjezdu naplňte misku až po okraj vodou a důkladně provlhčete i mech. Substrát v kořenáči zůstane asi dva týdny vlhký a rostliny ne­budou trpět suchem.
 

K nejkrásnějším květinám, které kvetou v létě, patří gloxínie. Gloxínie nesnáší přímé sluneční paprsky, ale vyža­duje dostatek světla. V místnosti dále od okna se další květy vyvíjejí špatně a ztrácejí zářivé barev­né odstíny. Gloxínie vyžadují poměrně hodně vo­dy. Nesnášejí vlhko na listech, a proto je vhodná zálivka spodem.

Prvosenka nálevkovitá je v obchodech k dostání v kvetoucím stavu od března a velmi dobře se uplatní jako pokojová květina.

Dává přednost velmi světlému stanovišti, nikoli však přímému slunci. Zalévat ji smíte pouze tehdy, když je povrch substrátu suchý, pak vydrží kvést několik měsíců. Přílišné mokro má za následek žloutnutí listů a rostliny odumřou. Kůže některých lidí reaguje alergicky na dotyk listů.