CYTROL FORTE 2 x 10 g

číslo produktu: Za630
Cena
127
Cena EUR
5,37
Původní cena
0
Ušetříte
0
Skladem
ks
Varianty
Název Množství Kód Cena
CYTROL FORTE 2 x 10 g - Za630
127 Kč
CYTROL FORTE 2 x 10 g
Množství ks 1 ks
 • Cytrol forte se používá k  hubení široké škály obtížného hmyzu, zejména žravých škůdcům ( komáři, mouchy, vosy, štěnice, škvoři, stonožky, piísivky, mravenci) působí kontaktně i požerově v domácnostech, zemědělských i potravinářských provozovnách a výrobnách, veřejných budovách, restauracích, jatkách, skládkách.

  Charakteristika: Biocid

  Účinná látka: 400 g cypermethrinu v 1 kg přípravku

  •  Syntetický insekticidní pyrethroid.
  • Vodou smáčitelný prášek na bázi přírodních nosičů bez organických rozpouštědel.
  • Působí dotykově a požerově zejména proti žravým škůdcům. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou.
  • Přípravek po naředění zůstává v suspenzi déle než jiné standardní smáčitelné prášky a díky své formulaci (velmi jemné částečky) neucpává fi ltry a trysky.
  • Postřik je skoro neviditelný na tmavém povrchu a je téměř bez zápachu. • CYTROL FORTE (dříve BANDIT 40 WP) se osvědčil i při hubení štěnic.

  Mechanismus účinku: Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Působí zejména proti žravým škůdcům jako kontaktní jed s výraznou protipožerovou ovicidní účinností. Usmrcuje i škůdce savé. Je světlostabilní, účinek je rychlý s dlouhou residuální účinností (až 3 měsíce), neboť smáčitelný prášek se neabsorbuje do ošetřených povrchů a nezanechává skvrny. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Přípravek spolehlivě hubí všechna pohybová stadia hmyzu (dospělce, larvy). Není účinný na vajíčka a kukly.

  Příprava aplikační kapaliny: Odměřená aplikační dávka je v 1 vodorozpustném sáčku, který se ve vodě rozpustí během 2-3 minut. Každá postřiková kapalina, která zůstane po přerušení aplikace v postřikovači, musí být opět velmi dobře promíchána, po dobu nejméně 30 sekund. Je lépe vždy připravit takové množství postřikové kapaliny, které se při ošetření zcela spotřebuje. Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod.

  Použití:

  •  Štěnice: Aplikovat na hnízda i na ostatní místa na rámech postelí a čelech. Zvláštní pozornost věnovat trhlinám, škvírám a mezerám všude poblíž míst spaní. Ošetřete splývající potahy na stěnách, nábytek, okolí rámů dveří, koberce, závěsy atd.
  • Švábi, rybenky: Postřikují se místa, kde byl hmyz nalezen. Nutno ošetřit prostory okolo vodních trubek, rámů dveří, okenních rámů, chladniček, zásuvek, mezery, škvíry u stěn, ventilační potrubí.
  • Mravenci: Ošetřit cesty v okolí dveří, oken a další místa výskytu, včetně přístupových cestiček.
  • Blechy: Před použitím je doporučeno důkladné vyluxování. Postřikujte koberce včetně spodních stran, polštáře a místa, kde se zdržují domácí zvířata.
  • Mouchy, komáři: Aplikuje se na vstupní branky hnízd a povrchy, kde se hmyz vyskytuje.

  Příprava aplikační kapaliny: Odměřená aplikační dávka je v 1 vodorozpustném sáčku, který se ve vodě rozpustí během 2-3 minut. Každá postřiková kapalina, která zůstane po přerušení aplikace v postřikovači, musí být opět velmi dobře promíchána, po dobu nejméně 30 sekund. Je lépe vždy připravit takové množství postřikové kapaliny, které se při ošetření zcela spotřebuje. Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod.

  Dávkování:

  Lezoucí hmyz:

  • Mírné zamoření: 1 vodorozpustný sáček na 5 litrů vody a 100m² plochy.
  • Silné zamoření: 2 vodorozpustné sáčky na 5 litrů vody a 100m² plochy.

  Létající hmyz: 1 vodorozpustný sáček na 5 litrů vody.

  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

  Rizikovost:

  Printimage7image5

  Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí, zdraví škodlivý a dráždivý

  • H302 Zdraví škodlivý při požití.
  • H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu neb dýchací potíže.
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
  • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
  • EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

  Upozornění: Tyto údaje jsou pouze informativní. Pozorně čtěte příbalový leták a návod k použití!