Zakládání trávníků

 

RADY PRO OŠETŘOVÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKŮ 

Před zakládáním trávníku

Před založením zcela nového trávníku je nejdůležitější si uvědomit, jaký trávník chceme, co od něj očekáváme, jakou má plnit funkci a jak jsme schopni o něj pečovat. Na základě těchto informací je možné začít vybírat travní směs.

Jak vybrat správnou travní směs?

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodné travní směsi, vysvětlíme správný způsob přípravy pozemku a správný výsevní postup. Vypočítáme kolik osiva potřebujete a jaká bude jeho cena.

Zakládání trávníků

Příprava plochy

Všeobecně se dá říci, že trávníky nemají vyhraněné nároky na půdní podmínky.

Nejlépe se trávníkům daří na středních až středně těžkých půdách. V případě zakládání trávníku na lehkých půdách očekávejme zvýšené nároky na závlahu. Z tohoto důvodu dodáváme do půdy jílovité minerály. Naopak u extrémně těžkých půd přidáváme písek nebo jiný materiál, který zvyšuje podíl vzduchu v půdě. Tím zabráníme pozdějšímu zvýšenému výskytu mechů a chorob.

Trávníky nejlépe prospívají při pH 5,5-6,5. Pokud je pH nižší, zapravuje se ještě před rytím nebo orbou odpovídající množství vápníku (např. ve formě jemně mletého dolomitického vápence).

Dalším důležitým opatřením je odstranění plevelů, a to hlavně vytrvalých (pýr plazivý, kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha...). Tyto plevele lze v trávníku jen velmi obtížně ničit. Jejich odstranění se provádí aplikací neselektivního herbicidu v době jejich intenzivního růstu. Pro dostatečné působení je nutné nechat účinkovat tento herbicid minimálně 14 dnů. Při silném zaplevelení se však někdy stává, že část rostlin nevyklíčí a aplikace se musí opakovat.

Hrubá příprava jako jsou terénní úpravy, rytí, orba nebo zapravování kompostu či hnoje by měla být provedena na podzim před rokem výsevu, nejvhodnější  je před zimou provést nakypření orbou nebo rytím, abychom mohli porost zaset co nejčasněji na jaře.

Vlastní založení trávníku

Základním předpokladem pro založení kvalitního trávníku je co nejrovnější povrch půdy.

Ponechané nerovnosti půdy znemožňují kvalitní a rovnoměrné sekání trávníku na požadovanou výšku, dále zhoršují jeho funkčnost a estetický vzhled.

Vlastní jemná předseťová příprava se provádí brzy na jaře, jakmile to stav půdy dovolí. U podzimního výsevu se provádí koncem léta. U větších pozemků se používají speciální půdní kultivátory, při malých výměrách stačí pozemek překopat a uhrabat. Těsně před setím se provádí hnojení průmyslovými hnojivy, pak se povrch utuží válením a poté jemně nakypří.

Kypření by nemělo být zbytečně hluboké, osivo vyžaduje "tvrdé lůžko" a "měkkou peřinu", aby se zajistilo vzlínání vody k semení a zabránilo se tak výparu.

Vysévat můžeme od jara do pozdního podzimu s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám.

Nejvhodnější termíny setí jsou
jarní 15.3.-15.5
a podzimní 15.8-30.9.

Výsevné množství používané travní směsi je dané jejím druhem. Výsevné množství na plochu 100m2 u okrasných trávníků činí 2-2,5kg, u sportovních trávníků 2,5-3kg a u krajinných trávníků 1-1,5kg.

Způsob setí závisí na velikosti osévané plochy. Při setí velkých ploch se používají různá secí zařízení, malé plochy se osévají ručně. Je vhodné oddělit 20% osiva z celkového množství jako rezervu pro případné dosetí prázdných nebo řídkých míst

Ruční výsev se provádí rovnoměrným rozhozem osiva ve dvou směrech (např. ze severu na jih a z východu na západ). Tím docílíme rovnoměrného rozptýlení osiva. Osivo vyséváme na povrh nebo jen velmi mělce. Po zasetí osivo jemně zapravíme do půdy a plochu mírně utužíme, aby se vytvořily příznivé podmínky pro vzcházení. Osivo i po zapravení musí být maximálně v hloubce 0,5-1 cm. Na velké plochy se používají lehké rýhované a hladké válce. U malých pozemků stačí, když provedeme "zasekání" semen železnými hráběmi, po té povrch utužíme (např. šlapáním po dlouhé desce). Zásev provádíme pokud možno za bezvětří a optimálního vlhkostního stavu půdy (ne za mokra).

 

Aktuality
Kontakt

AGRI Slatinice

Slatinice 302, 783 42
Česká republika

Telefon

+420 585 944 602

Mobilní telefon

+420 605 101 061
+420 727 894 594
+420 737
748 514
e-shop

Internet


agri@agrislatinice.cz www.agrislatinice.cz

Imunoprevence