Pokojové květiny v dubnu

 

 Červeně kvetoucí krvokvět přesazuj­te jen v naléhavých případech. Tato rostlina jistě pokvete, pokud její kořeny necháte nerušené růst. Každý rok zjara se omezte pouze na odstranění a obnovení svrchní vrstvy substrátu, která není prokořeněná. Potřebné živiny dodávejte krvokvětu ve formě 0,1% živných roz­toků (l g do l litru vody jednou za týden).
Koncem dubna se znovu začněte in­tenzivně starat o rostliny, které pře­čkaly zimu v okenních a balkónových truhlících. Všechny odumřelé části rostlin je třeba důklad­ně odstranit. Teď je také vhodná doba k nezbytné­mu přesazování.

Duben je nejpříznivější měsíc pro pře­sazování většiny
pokojových rostlin.

Vezměte si substrát, který jste si opatřili v březnu. Použité kořenáče je nutno vydrhnout tvrdým rej­žákem zevnitř i vně. V žádném případě však přitom nesahejte po chemických čisticích prostředcích. Dno kořenáče zakryjte hrubým pískem nebo štěr­kem (drenáž).

Pokojovým květinám s nemocnými ko­řeny přidejte při přesazování do sub­strátu více písku.

Zatímco běžný podíl písku činí asi pětinu objemu, v těchto případech použijte substrát, v němž je po­měr zeminy a písku 3:1. Nemocné kořeny se velmi rychle zotaví, protože tato směs rychleji prosychá. Také vrstva hrubého písku na dně kořenáče (drenáž) by měla být vysoká alespoň 2 cm.

Fíkovníky, které přes zimu shodily listy, mají většinou nemocné kořeny. Podle míry závažnosti onemocnění rostlinu pře­saďte do menšího kořenáče. Obvykle bývá navíc nutné fíkovník seřezat. Rozhodnutí byste měli po­nechat na zahradníkovi, který je odborníkem na hrnkové rostliny a který také dokáže posoudit, zda lze daného jedince ještě zachránit, a jak.
 
Po odkvětu hvězdníku nastává nejvhodnější doba pro jeho přesazování. Starší kusy je třeba přesazovat jen jednou za 2 až 3 roky. Odstraňte svrchní vrstvu půdy, aniž byste narušili kořenový bal. Průměr kořenáčů zvolte na­nejvýš o 2–3 cm větší. V menších kořenáčích kve­te hvězdník jistěji než ve velkých. Jako substrát použijte směs kompostové zeminy, hlíny, rašeliny a písku v poměru 3:1:1:1. Zeminu po zalití udržuj­te jen mírně vlhkou, než vyrostou nové kořeny. V příliš mokrém substrátu kořeny hnijí. Totéž pla­tí i pro řemenatku.
 
Kořenové bály starého okrasného chřestu (Asparágus) je třeba při pře­sazování důkladně nakypřit. Je-li starý chřest („asparágus") zdravý, mívá často kořenáč tak napěchovaný hlízovitě ztloustlými ko­řeny, že až pukne. Kusem dřeva, seříznutým jako nůž, ho ze stran rozrušte. Spodní část uvolněných kořenů můžete bez obav odříznout, pak rostlinu za­saďte do většího kořenáče. Puk musí být asi 2 cm pod povrchem půdy. Substrát mezi kořenovým bálem a stěnou kořenáče přimáčkněte tak, aby v něm nevznikly žádné vzduchové kapsy.

 V kořenáči ponechte pod okrajem prostor pro za­lévání. Ten je obzvlášť  protože jinak rost­liny nebudete moci pořádně zavlažit. Každý koře­náč naplňte zeminou jen tak, aby mezi povrchem substrátu a hranou květináče zůstal ještě l až l, 5 cm vysoký volný prostor.

Těsně po přesazení květiny jednou důkladně zalijte. Následně je zalévej­te jen velmi málo, protože by jim jinak one­mocněly kořeny. Substrát udržujte jen mírně vlhký, nikdy ho však ne-nechte zcela vyschnout. S normálním zaléváním zase začněte teprve v době, kdy nový růst rostli­ny naznačí, že potřeba vody vzrostla. Přesazené rostliny také v prvních čtyřech týdnech nehnojte.

V případě odkvetlých pokojových azalek a kamélií je třeba dbát, aby ne­trpěly nedostatkem vody a živin.

Stačí, když jim jednou pořádně proschne kořeno­vý bal, a pak dlouho už jen živoří a shodí listy. Někdy je ještě možné tyto rostliny zachránit, když je i s kořenáčem postavíte na 2 až 3 hodiny do větší nádoby s vodou a poté je přenesete do větra­né chladné místnosti, kde je asi 10 °C.

Kvetoucí hortenzie spotřebují ohromné množství vody. Nedopusťte, aby kvůli suchému substrátu silně povadly, jinak může dojít k nezvratnému poš­kození listů.

Postavíte-li je do nádoby s vodou, která sahá až nad okraj kořenáče, sice se napřímí, ale špičky listů se už nevzpamatují. Hortenzie tedy nesmíte nechat zvadnout. Vodu z misky po zalití odstraňte, protože kořeny hortenzií nesnášejí stagnující vo­du. Velmi brzy by uhnily.

Řízky stonků filodendronů a potosů vytvoří kořeny nejlépe ve sklenici s vodou.

Nemusí se vždycky jednat o 15 až 20 cm dlouhé konce výhonů. I jiné nepříliš tvrdé části stonků za­koření právě tak dobře, ale potrvá to o něco déle. Řez neveďte těsně pod nodem „kolínkem", místem, kde list nasedá na stonek), ale o l až 2 cm níže.

Stačí, když má řízek jen jeden list, lepší jsou však tři listy. Voda musí sahat až nad nejspodnější nodus.

Výhony rostlin, stojící ve sklenici s vodou, zasaďte, když ma­jí 3 až 4 cm dlouhé kořeny.

Chcete-li mít co nejdřív hustě rozvětvené rostli­ny, vysaďte do jednoho kořenáče 3 až 5 řízku s koře­ny. Může jich být i víc. Pro začátek stačí kořenáče o průměru 9 až 10 cm. Rostliny v nich rychle zako­ření a můžete je přesadit. Nejvhodnější směsí pro výsadbu je listovka s rašelinou a pískem (2:2:1).

V suchém vzduchu místnosti se v zimě často na fíkovníku pryžodárném (Ficus elastica) šíří třásněnky ze­jména třásněnka skleníková. Tomuto škůdci musíte jít energicky po krku, pro­tože se může přenést i na jiné rostliny. Zmíněný škůdce je tmavý, štíhlý a asi 1 mm dlouhý. Spolu s dospělci můžete vždy najít žlutavé larvy. Jejich exkrementy vypadají jako muší. Podle nich se ta­ké nejdřív pozná přítomnost třásněnek. Preventiv­ně postříkejte vodou všechny ohrožené rostliny. Dojde-li však přesto k silnému napadení rostlin, pomůže už jen postřik insekticidem, který je určen pro pokojové květiny. Všechny tyto prostředky jsou velice jedovaté! Odveďte domácí zvířata jinam a dobře zakryjte akvária.

K hydroponickému pěstování rostlin bez půdy se hodí především zelené rostliny. Většina z nich roste často lépe než v půdě.

Zde jmenujme pouze ty nejdůležitější: fíkovníky, Scindapsus všechny druhy filodendronů, tchýnin jazyk, voskov­ka, papyrus, diefenbachie, břečťany, spatifyla a další.

 

 

Aktuality
Kontakt

AGRI Slatinice

Slatinice 302, 783 42
Česká republika

Telefon

+420 585 944 602

Mobilní telefon

+420 605 101 061
+420 727 894 594
+420 737
748 514
e-shop

Internet


agri@agrislatinice.cz www.agrislatinice.cz

Imunoprevence